Calendari escolar

CALENDARI ESCOLAR 2017 18


       Calendari Escolar 2017/2018

Dies festius

- 9 i 12 d’octubre.

- 31 d’octubre i l’1 de novembre.

- 6, 7, 8 i 9 de desembre.

- 30 d'abril i 1 de maig. 

            Vacances 

- Nadal: del 24 de desembre de 2017 fins el 7 de gener de 2018, ambdós inclosos.

- Falles: del 16 al 19 de març de 2018, ambdós inclosos.

   - Pasqua: del 29 de març al 9 d’abril de 2018, ambdós inclosos.

Inici del Curs

Els professors de l’especialitat, posaran els horaris individuals de cada alumne abans de començar el curs (siga telefònicament o convocant als alumnes). El primer dia del curs hi haurà classe normal.

Calendari d’exàmens.

Els exàmens seran trimestrals. Les dates les decidirà cada professor corresponent dins de la setmana d’avaluació. Les dates dels exàmens seran les següents:

                        1a Avaluació: del 29 de novembre al 5 de desembre de 2017.

                        2a Avaluació: del 5 al 10 de març de 2018.

                        3a Avaluació: del 4 al 9 de juny de 2018.

                        Recuperacions de setembre: dilluns 4 de setembre de 2018

                                   a les 16.00: Assignatures col·lectives.

                                   a les 18.00 Assignatures instrumentals.

Els exàmens finals en el cas dels alumnes que finalitzen 4t d’Ensenyances Elementals o 2n d’Ensenyances Professionals seran amb tribunal. Els exàmens de setembre seran tots amb tribunal.

 Calendari d’audicions

Les audicions seran individuals, instruments acompanyats al piano, Banda Jove, grups de cambra, cor, etc. Es realitzaran en l’auditori de la Societat. Qualsevol canvi de programació o de dates d’audicions que ens vérem obligats a fer per part de l’escola, es comunicarà amb suficient antelació.

Els dies d’audicions hi haurà classes reduïdes fins a l’hora de l’audició. Es confeccionarà l’horari especial com de costum, reduint les hores per a que ningun alumne perda lliçó.

Es celebraran tres setmanes d’audicions:

·         Santa Cecília: del 20 al 24 de Novembre de 2017 (Alumnat d’Ensenyaments Professionals).

·         Setmana del Soci: del 16 al 23 de Febrer de 2018 (Alumnat d’Ensenyaments Elementals).

·         Final de Curs: del 14 al 22 de juny de 2017 (Tots l'alumnat de l’escola).

Acampada Musical

 Dins de la setmana del 26 al 30 de juny es realitzarà l’Acampada Musical.

Classes Magistrals de Trompa

Dies a determinar amb els professors. Impartides pels professors: José Chanzá (Professor de l’Orquestra RTVE), José Llácer (Professor de l’Orquestra de Tenerife), Miguel Guerra (Professor de l’Orquestra RTVE), David Rosado (Professor de l’Orquestra del Principat d’Astúries), Juan Bta. Soria (Professor de l’Escola de Música) i Carlos Chanzá (Professor del Conservatori de la Línea de la Concepción).

Classes Magistrals de Violí

Dies a determinar amb al professor Fabián Romero (Professor de l’Orquestra de Extremadura).