Història de la societat artístico-musical de Picassent

La tradició bandística del nostre poble es perd en la nit dels temps. Tenim notícia, gràcies al cronista oficial Amadeu Lerma, que al segle passat ja existien a Picassent dues agrupacions musicals, però no hi ha constància escrita que puga aportar dades precises.

         La marxa de la banda començà el 6 de gener de 1919. En aquell temps el nom que es va adoptar va ser el de “Centro Musical Explorador” que durà fins a 1939, en què va canviar el nom pel d’“Unión Musical de Educación y Descanso” i ja en data més pròxima, i amb la nova llei d’associacions, s’inscriu amb el nom que té en l’actualitat: Societat Artístico-Musical Picassent.

 

         Com es pot observar, és molt dilatada la Història d’aquesta banda, que durant la nova existència, ha participat en tota mena de concursos i certàmens artístics, i està en possessió de tots els premis de totes les seccions del Certamen Internacional de bandes de la fira de juliol de València, destacant l’any 1933 amb el mestre Ramón Ramírez Caldes, on es va aconseguir el PRIMER PREMI en la Secció Especial, el més important de la història de la Societat, interpretant “El Pelele” de Julio Gómez i “Tannhauser” obertura.

          Els directors que més es van destacar al davant de la banda, pels premis aconseguit i pel seu major temps com a directors, han sigut: Ramón Ramírez Caldes, Salvador Seguí Pérez, Vicente Palau Puchol, José Onofre Diez Monzó, Vicente Morató Tarazona, Benjamín Manzano Fort i Andrés Valero Castells. I d'entre els seus presidents podem destacar entre altres a: Salvador Aguado Crespo, Fernando Parra Baixauli, Francisco Tarazona Sanchis, Salvador Silla Albert, José Soldevila Aguado, Juan Crespo Sanchis, Andrés Cerveró Ferrer, Salvador Vives, Francisco Laza Albert, Francisco Bosch Pedrón, Francisco Morató Cordellat, Jaume Sobrevela López. Tots ells, junt a les persones que formaven les juntes directives, han fet possible que avui siga una realitat la nostra Societat.

         Al final dels anys 90 començà a funcionar la Jove Orquestra de la Societat amb el mestre Benjamin Manzano, i com a professor de corda Rafael Ramón Casas. Però no va ser fins a l’arribada del mestre Onofre Diez quan l’Orquestra pren cos i es consolida, fent excel·lents concerts, destacant els interpretats al Palau de la Música de València. Per al curs 2006-2007 es torna a fer càrrec de l’orquestra Rafael Ramón, i en el concert del Soci de 2012, es presenta la nova orquestra de la Societat.

         També funciona a la Societat la Banda Jove. La  Banda Jove de la Societat Artístico-Musical de Picassent començà el seu camí l'any 1977 de la mà de José Onofre Diez Monzó, estant formada pels músics més joves de la Banda Simfònica i realitzant el seu primer concert el 21 de novembre d'aquell mateix any. En 1982 va estar dirigida per Àngel Crespo García. També la van dirigir Vicente Morató Tarazona i Benjamin Manzano Fort. El 8 de març de 1997 i impulsat per Andrés Valero Castells es reprén l'activitat de la Banda Jove realitzant concerts, audicions per a escolars, festivals amb altres bandes juvenils, etc. Vicente Valero Castells també la va dirigir. L'any 2000 es fa càrrec de la direcció de la banda l'actual director Juan Bautista Soria Medina. En l'actualitat la banda està formada per uns 60 alumnes pertanyents a l'Escola d'Educands de la Societat. Durant el curs acadèmic l'activitat de la banda se centra en tres audicions, el concert de Santa Cecília, una audició per a escolars, trobades de bandes joves de la federació, festivals de bandes joves, etc. 

         Des de 2005 dirigeix la Banda Simfònica,  Victor Soria Urios. En Abril del 2007 la Banda es presentà al Certamen de la Diputació de València obtenint el Segon Premi a la Primera Secció. I en l’any 2009 el Segon Premi en el Certamen de Torrevieja.

         El curs 2015/2016 l’Escola d’Educands de la Societat té 200 alumnes, l’Orquestra 25 músics, la Banda Jove 50 alumnes i la Banda Simfònica 80 músics. La Societat té més de 500 socis.

        Des de desembre de 2010 és President de la Societat Francesc Morató Soldevila.